Logo text books

Načeradský, Bolf, Typlt: Rezonance

Katalog k výstavě kreseb a prací na papíře Jiřího Načeradského (1939 – 2014), Josefa Bolfa (1971) a Lubomíra Typlta (1975) je prezentací tvorby bývalého profesora a jeho dvou výrazných žáků. Námětem výstavy je zpřítomnění něčeho, co všechny tři autory zároveň propojuje a zároveň přesahuje. Jedná se tu o podchycení něčeho, co bychom mohli pojmenovat jako společný zájem všech tří umělců na rozvíjení určité vizuální tradice stejně jako zájem na jejím rozbití a tvůrčím překonání.
“Výběr prací se záměrně nedrží žádných omezujících kritérií. Zahrnuje různě datované kresby (nejstarší kresba z roku 1962, nejmladší z roku 2014) různé povahy (skici, studie, kvaše, samostatné kresby apod.). Jediným kurátorským měřítkem výběru je důraz na příbuznou výrazovou rezonanci, která prostupuje jednotlivé práce. Směrodatný je přístup všech tří umělců k tvorbě. Prozrazuje příbuzné stanovisko ve vztahu k minulosti, kterou je třeba modifikovat a podrobit současnému výrazu. Nejde o to zříci se minulosti a malířské tradice, ale o to, získat z ní to, co rezonuje se současností. A naopak do demontovaných matric tradice integrovat cizorodé prvky současnosti, aby obraz neztratil kontakt se svou dobou a naplňoval svou základní funkci – prolomit se do svého času a učinit z něho tvar”, vysvětluje koncepci výstavy i katalogu kurátor Petr Vaňous.

JIŘÍ NAČERADSKÝ

Narodil se 9. 9. 1939 v Sedlci na Benešovsku
V letech 1957 – 1963 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Vlastimila Rady
V letech 1968 a 1969 pobýval na stipendiích v severní Francii a v Paříži
V období 1969 – 1989 byl jako umělec bojkotován komunistickým režimem, živil se restaurováním fasád historických budov
Od r. 1987 byl členem Volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece
Po r. 1989 působil jako vedoucí Ateliéru figurální a monumentální malby na Akademii výtvarných umění v Praze a na Fakultě výtvarného umění VUT v Brně
V r. 1991 byl jmenován profesorem
Zemřel 16. 4. 2014 v Praze

JOSEF BOLF

Narozen 7. 10. 1971 v Praze
V letech 1990–1998 studoval Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Jiřího Načeradského, Vladimíra Kokolii a Vladimíra Skrepla
V roce 1995 studijně pobýval v Kongsthögskolan, Stockholm
V roce 1996 studijně pobýval na Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
V roce 2006 se zúčastnil rezidenčního pobytu Europäische Künstlerhaus Oberbayern residency program, Freising
V roce 2007 se zúčastnil programu ISCP – International Studio and Curatorial Program, scholarship, NYC, USA
Člen skupiny BJ (Bezhlavý Jezdec, aktivní 1998-2002) s Jánem Mančuškou, Janem Šerých a Tomášem Vaňkem

LUBOMÍR TYPLT

Narodil se 6. 6. 1975 v Jilemnici
Absolvoval v l. 1989–1993 Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze
V letech 1993–1997 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor ilustrace (prof. Jiří Šalamoun)
V letech 1997–2001 vystudoval Fakultu výtvarných umění v Brně, obor malířství (prof. Jiří Načeradský)
V letech 1998–1999 studoval Kunstakademie Düsseldorf, obor malířství (prof. Markus Lüpertz)
V letech 2000–2002 studoval Kunstakademie Düsseldorf, obor malířství (prof. Gerhard Merz)
V letech 2002–2005 absolvoval Kunstakademie Düsseldorf, obor malířství (prof. A. R. Penck)
V roce 2004 obdržel Meisterschüler u profesora A. R. Pencka
V roce 2005 obdržel Akademiebrief
Autor textů a vizuální stránky skupiny WWW (CD Neurobeat, 2006, a Tanec sekyr, 2009, Atomová včela, 2013).

Cena
250,00 Kč

Novinky emailem
News28 05 2017
Sn%c3%admek obrazovky 2017 05 28 v%c2%a020.40.23

Vladimír Ambroz: Akce / Action

Dosud prakticky neznámá činnost Vladimíra Ambroze na poli performance, intervencí do veřejného prostoru a projevů blízkých inscenované fotografii trvala jen několik let. V druhé polovině sedmdesátých let patřil k okruhu brněnské umělecké scény působící vně tehdejších oficiálních institucí. Kniha Vladimír Ambroz: Akce/Actions zprostředkovává umělcův archiv, obsahující nejen dokumentaci autorových realizovaných i nerealizovaných
akcí, ale i kresby, grafické práce, pozvánky a fotografie z prostředí jeho přátel. Rozsáhlý text historika umění Tomáše Pospiszyla uvádí Vladimíra Ambroze do kontextu česko-slovenské i světové performance. Své vzpomínky připojili i jeho tehdejší umělečtí
souputníci Pavel Büchler, Marian Palla a Petr Štembera. Kniha vychází v grafické úpravě Kristyny Ambrozové.

News01 05 2017
Foto ro

Kmeny 90

Třetí a závěrečný díl knižní série Kmeny, tentokrát s číslovkou 90, se ve dvaceti pěti kapitolách obrací zpět k poslednímu desetiletí minulého století. V porevolučním
období se celé spektrum tradičních i nově vznikajících subkultur ocitlo v nečekaně svobodné společenské situaci. V tomto unikátním dobovém kontextu se mohly díky
chaotickému redefinování morálních i legislativních pravidel pohybovat s volností do té doby nevídanou. V alternativní kultuře tak po doznění agonie předrevoluční normalizace nastal nebývalý rozvoj, z kterého v mnohém těžíme dodnes. Ovšem současná pozvolná degradace ideálů svobody devadesátých let postupně odhaluje, že šlo o desetiletí v mnohém naivní a nedospělé, uvnitř však nebývale opravdové, plné spontánní energie i chuti po experimentu. Knihu v grafické úpravě Jana Havla a s bohatou obrazovou přílohou již tradičně za podpory širokého kolektivu sestavil Vladimir 518.